..silniční uzavírky a omezení z českých silnic, dálnic a obcí

uzavřeno Cheb 30.3.2020

Cheb

 | od 30.3. 00:00 do 17.4. 23:59

Popis silničního omezení Dopravní uzavírky a omezení

V obci Cheb(okres Cheb) ulice: Blanická, Zemědělská

Popis Dopravní uzavírky a omezení

1. povolení omezení obecného užívání místní komunikace III. třídy C2 umístěné na p.p.č. 955, k.ú. Háje u Chebu, obec Cheb (ul. Drážní), úplnou uzavírkou v termínu od 23.03.2020 do 29.03.2020 (po dobu výstavby vodovodu nebude umožněn příjezd do ulice Drážní); 2. povolení omezení obecného užívání části místní komunikace III. třídy C256 umístěné na p.p.č. 1065/10, k.ú. Háje u Chebu, obec Cheb (ul. Osvobození), úplnou uzavírkou v délce cca 20 m od křižovatky s ulicí K Hájům v termínu od 23.03.2020 do 29.03.2020 (po dobu výstavby vodovodu nebude umožněn výjezd z mostu do křižovatky ulic Osvobození x K Hájům x Drážní); 3. povolení omezení obecného užívání části silnice III. třídy č. 2143 umístěné na p.p.č. 1065/4, k.ú. Háje u Chebu, obec Cheb (ul. K Hájům), úplnou uzavírkou v km provozního staničení cca 1,760 – 1,820 v termínu od 23.03.2020 do 29.03.2020; 4. povolení omezení obecného užívání části silnice III. třídy č. 2143 umístěné na p.p.č.: 1065/4 a 1066/4, k.ú. Háje u Chebu, obec Cheb (ul. K Hájům a ul. Zemědělská), úplnou uzavírkou v km provozního staničení cca 1,790 – 1,840 v termínu od 30.03.2020 do 17.04.2020; 5. povolení omezení obecného užívání části místní komunikace III. třídy C5 umístěné na p.p.č.: 1066/4 a 1066/5, k.ú. Háje u Chebu, obec Cheb (ul. Blanická), úplnou uzavírkou v délce cca 20 m od křižovatky s ulicí Zemědělská v termínu od 30.03.2020 do 17.04.2020 (po dobu výstavby vodovodu nebude umožněn výjezd z ulice Blanická do křižovatky ulic K Hájům x Zemědělská); 6. nařízení objížďky po silnicích III/2143, III/2141 a II/214 v termínu od 23.03.2020 do 29.03.2020, 7. nařízení objížďky ulicemi Zemědělská, Sokolovská, Domažlická, Šumavská, Sportovců a Blanická v termínu od 30.03.2020 do 17.04.2020

V obci Cheb(okres Cheb) ulice: Blanická, Zemědělská, Od 30.03.2020 00:00, Do 17.04.2020 23:59, 1. povolení omezení obecného užívání místní komunikace III. třídy C2 umístěné na p.p.č. 955, k.ú. Háje u Chebu, obec Cheb (ul. Drážní), úplnou uzavírkou v termínu od 23.03.2020 do 29.03.2020 (po dobu výstavby vodovodu nebude umožněn příjezd do ulice Drážní); 2. povolení omezení obecného užívání části místní komunikace III. třídy C256 umístěné na p.p.č. 1065/10, k.ú. Háje u Chebu, obec Cheb (ul. Osvobození), úplnou uzavírkou v délce cca 20 m od křižovatky s ulicí K Hájům v termínu od 23.03.2020 do 29.03.2020 (po dobu výstavby vodovodu nebude umožněn výjezd z mostu do křižovatky ulic Osvobození x K Hájům x Drážní); 3. povolení omezení obecného užívání části silnice III. třídy č. 2143 umístěné na p.p.č. 1065/4, k.ú. Háje u Chebu, obec Cheb (ul. K Hájům), úplnou uzavírkou v km provozního staničení cca 1,760 – 1,820 v termínu od 23.03.2020 do 29.03.2020; 4. povolení omezení obecného užívání části silnice III. třídy č. 2143 umístěné na p.p.č.: 1065/4 a 1066/4, k.ú. Háje u Chebu, obec Cheb (ul. K Hájům a ul. Zemědělská), úplnou uzavírkou v km provozního staničení cca 1,790 – 1,840 v termínu od 30.03.2020 do 17.04.2020; 5. povolení omezení obecného užívání části místní komunikace III. třídy C5 umístěné na p.p.č.: 1066/4 a 1066/5, k.ú. Háje u Chebu, obec Cheb (ul. Blanická), úplnou uzavírkou v délce cca 20 m od křižovatky s ulicí Zemědělská v termínu od 30.03.2020 do 17.04.2020 (po dobu výstavby vodovodu nebude umožněn výjezd z ulice Blanická do křižovatky ulic K Hájům x Zemědělská); 6. nařízení objížďky po silnicích III/2143, III/2141 a II/214 v termínu od 23.03.2020 do 29.03.2020, 7. nařízení objížďky ulicemi Zemědělská, Sokolovská, Domažlická, Šumavská, Sportovců a Blanická v termínu od 30.03.2020 do 17.04.2020 , Objížďka - obousměrná, objížďka: ulice Blanická - silnice III/2143 (ulice Zemědělská), Cheb, okr. Cheb, přes: ulice Sportovců, ulice Sokolovská, Vydal: Městský úřad Cheb

Mapa Dopravní uzavírky a omezení Cheb

Zdroj: JSDI - ŘSD ČR

Dopravní info z dálnic

d1 d2 d3 d5 d8 d11 r1 r6 r10

více »

Inzerce

Sponzor webu - Lůžková úprava.cz