..silniční uzavírky a omezení z českých silnic, dálnic a obcí

uzavřeno Mohelnice 12.4.2021

Mohelnice

 | od 12.4. 00:00 do 31.5. 00:00

Popis silničního omezení Dopravní uzavírky a omezení

v katastru obce Mohelnice, okr. Šumperk, Nádražní - Nová

Popis Dopravní uzavírky a omezení

p o v o l u j e úplnou uzavírku místních komunikací – v obci Křemačov, ulice Nová, Za Penzionem, U Potoka, Křemačovská, Petra Bezruče, Sportovní a Zámecká v Mohelnici, ve vlastnictví Města Mohelnice, z důvodu realizace stavební akce: „Oprava MK města Mohelnice celoplošným asfaltováním“ (dále jen "uzavírka") v termínech dle jednotlivých částí, a to: • ulice Nová v době od 12.04.2021 do 31.05.2021, • ul. Za Penzionem v době od 12.04.2021 do 16.04.2021, • ul. U Potoka v době od 12.04.2021 do 31.05.2021, • ul. Křemačovská a Petra Bezruče v době od 15.04.2021 do 23.04.2021, • MK v obci Křemačov v době od 19.04.2021 do 23.04.2021, • ul. Sportovní v době od 03.05.2021 do 30.06.2021 a • ul. Zámecká v Mohelnici v době od 03.05.2021 do 30.06.2021. , Objízdná trasa vedena po silnici č. III/4446 (ul. Nádražní, Družstevní) na ulici 1. máje a dále po ulicích Nádražní, Vrchlického, Zámecká a Stanislavova a zpět obousměrně do doby uzavření ul. Zámecká.

v katastru obce Mohelnice, okr. Šumperk, Nádražní - Nová, Od 12.04.2021 00:00, Do 31.05.2021 00:00, p o v o l u j e úplnou uzavírku místních komunikací – v obci Křemačov, ulice Nová, Za Penzionem, U Potoka, Křemačovská, Petra Bezruče, Sportovní a Zámecká v Mohelnici, ve vlastnictví Města Mohelnice, z důvodu realizace stavební akce: „Oprava MK města Mohelnice celoplošným asfaltováním“ (dále jen "uzavírka") v termínech dle jednotlivých částí, a to: • ulice Nová v době od 12.04.2021 do 31.05.2021, • ul. Za Penzionem v době od 12.04.2021 do 16.04.2021, • ul. U Potoka v době od 12.04.2021 do 31.05.2021, • ul. Křemačovská a Petra Bezruče v době od 15.04.2021 do 23.04.2021, • MK v obci Křemačov v době od 19.04.2021 do 23.04.2021, • ul. Sportovní v době od 03.05.2021 do 30.06.2021 a • ul. Zámecká v Mohelnici v době od 03.05.2021 do 30.06.2021. , Objízdná trasa vedena po silnici č. III/4446 (ul. Nádražní, Družstevní) na ulici 1. máje a dále po ulicích Nádražní, Vrchlického, Zámecká a Stanislavova a zpět obousměrně do doby uzavření ul. Zámecká. Objížďka - bez rozlišení: V obci Mohelnice(okres Šumperk) ulice: 1. máje, Družstevní, Nádražní, Stanislavova, Vrchlického, Zámecká, silnice: místní komunikace, po silnici č. III/4446 (ul. Nádražní, Družstevní) na ulici 1. máje a dále po ulicích Nádražní, Vrchlického, Zámecká a Stanislavova a zpět obousměrně do doby uzavření ul. Zámecká, tj. do 02. 05. 2021 (včetně), Vydal: Městský úřad Mohelnice

Mapa Dopravní uzavírky a omezení Mohelnice

Zdroj: JSDI - ŘSD ČR

Dopravní info z dálnic

d1 d2 d3 d5 d8 d11 r1 r6 r10

více »

Inzerce

Sponzor webu - Lůžková úprava.cz