..silniční uzavírky a omezení z českých silnic, dálnic a obcí

uzavřeno Most 13.4.2021

Most

 | od 13.4. 00:00 do 7.6. 23:59

Popis silničního omezení Dopravní uzavírky a omezení

silnice I/13 - ulice Teplická, v katastru obce Most, okr. Most

Popis Dopravní uzavírky a omezení

Uzavírka silnice I. třídy č. I/13 v Mostě: -úplná uzavírka provozu pravého jízdního pásu ve směru Most – Teplice, km provozního staničení 74,000 – 75,500 (pracovní místo km 74,231 – 74,746), provoz bude převeden do protisměrného jízdního pásu. Objízdná trasa: ve směru na Most centrum: - po silnici č. I/13 levým jízdním pásem mezi DSP, km 74,000 – 75,500, dále po silnici č. I/15 + č. I/27, na OK Benedikt dále po místních komunikacích ul. Vtelenská, ul. Pod Lajsníkem v Mostě, - sjezdem ze silnice č. I/13 na místní komunikaci ul. Čsl. Armády v Mostě , provoz bude převeden do protisměrného jízdního pásu

silnice I/13 - ulice Teplická, v katastru obce Most, okr. Most, Od 13.04.2021 00:00, Do 07.06.2021 23:59, Uzavírka silnice I. třídy č. I/13 v Mostě: -úplná uzavírka provozu pravého jízdního pásu ve směru Most – Teplice, km provozního staničení 74,000 – 75,500 (pracovní místo km 74,231 – 74,746), provoz bude převeden do protisměrného jízdního pásu. Objízdná trasa: ve směru na Most centrum: - po silnici č. I/13 levým jízdním pásem mezi DSP, km 74,000 – 75,500, dále po silnici č. I/15 + č. I/27, na OK Benedikt dále po místních komunikacích ul. Vtelenská, ul. Pod Lajsníkem v Mostě, - sjezdem ze silnice č. I/13 na místní komunikaci ul. Čsl. Armády v Mostě , provoz bude převeden do protisměrného jízdního pásu, Vydal: Krajský úřad Ústeckého kraje

Mapa Dopravní uzavírky a omezení Most

Zdroj: JSDI - ŘSD ČR

Dopravní info z dálnic

d1 d2 d3 d5 d8 d11 r1 r6 r10

více »

Inzerce

Sponzor webu - Lůžková úprava.cz