..silniční uzavírky a omezení z českých silnic, dálnic a obcí

Uzavírky Česká Lípa

Silniční omezení a dopravní uzavírky

Uzavírky v okolí města Česká Lípa. Silniční uzavírky, omezení, opravy silnic u města Česká Lípa v okrese Česká Lípa. Aktuální a plánované uzavírky silnic ve městě Česká Lípa.

Česká Lípa - částečná uzavírka provozu na veřejně přístupné účelové…

Česká Lípa

 | dnes 24.9. od 00:00 do 23:59

částečná uzavírka provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci p. p. č. 5861/1, 5825/548 a lávka pro pěší nad ulicí Purkyňova v České Lípě mapa»

Česká Lípa - částečným uzavírkám provozu na místní komunikaci (dále jen…

Česká Lípa

 | od 25.9. 16:00 do 26.9. 18:00

částečným uzavírkám provozu na místní komunikaci (dále jen „MK“) Sokolská, Boženy Němcové a Škroupovo náměstí ve městě Česká Lípa a úplné uzavírce provozu na MK nám. T. G. Masaryka, Moskevská (od křiž. s ul. Zámecká… mapa»

Česká Lípa - částečným uzavírkám provozu na místní komunikaci (dále jen…

Česká Lípa

 | od 25.9. 16:00 do 26.9. 18:00

částečným uzavírkám provozu na místní komunikaci (dále jen „MK“) Sokolská, Boženy Němcové a Škroupovo náměstí ve městě Česká Lípa a úplné uzavírce provozu na MK nám. T. G. Masaryka, Moskevská (od křiž. s ul. Zámecká… mapa»

Česká Lípa - Částečné uzavírky místních komunikací U Střelnice,…

Česká Lípa

 | od 1.8. 08:00 do 31.10. 18:00

Částečné uzavírky místních komunikací U Střelnice, Střelnice vše ve městě Česká Lípa, za účelem rekonstrukce plynovodu. mapa»

Česká Lípa - uzavírka provozu (úplná) na sil. č. II/262 v úseku od mostu…

Česká Lípa

 | od 15.6. 07:00 do 30.11. 18:00

uzavírka provozu (úplná) na sil. č. II/262 v úseku od mostu č.262-01 (za křižovatkou sil. II/262 a III/2621, III/2622 po vyústění veřejně přístupné účelové komunikace ppč. 678/5, 678/8, 681/1, 681/2 vše v k.ú. Dobranov… mapa»

Česká Lípa - uzavírka provozu (úplná) na sil. č. II/262 v úseku od mostu…

Česká Lípa

 | od 15.6. 07:00 do 30.11. 18:00

uzavírka provozu (úplná) na sil. č. II/262 v úseku od mostu č.262-01 (za křižovatkou sil. II/262 a III/2621, III/2622 po vyústění veřejně přístupné účelové komunikace ppč. 678/5, 678/8, 681/1, 681/2 vše v k.ú. Dobranov… mapa»

Česká Lípa - úplná uzavírka provozu na veřejně přístupné účelové…

Česká Lípa

 | od 22.6. 00:00 do 30.9. 23:59

úplná uzavírka provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci (dále jen „VPÚK“) p. p. č. 12/1, 51, a 240 v k. ú. Písečná ve městě Česká Lípa v části Písečná mapa»

Česká Lípa - částečná uzavírka provozu na silnici č. II/262 v úseku 3…

Česká Lípa

 | od 2.6. 08:00 do 30.11. 18:00

částečná uzavírka provozu na silnici č. II/262 v úseku 3,720 – 7,600 km dle staničení z důvodu provádění stavebních prací při realizaci akce „Rekonstrukce silnice II/262 Dobranov – Česká Lípa fáze oprav propustků“ mapa»

Česká Lípa - na silnici č. II/262 (Děčínská), III/2627 (Českokamenická)…

Česká Lípa

 | od 1.6. 00:00 do 30.11. 23:59

na silnici č. II/262 (Děčínská), III/2627 (Českokamenická) a MK Arbesova, Roháče z Dubé, nám. Osvobození, Havlíčkova, Českokamenická, Železničářská, Západní, Kovářova, Wolkerova, Slovanka, Bezručova, V Cihelně, Bendlova… mapa»

Nalezeno 9 dopravních omezení

Dopravní info z dálnic

d1 d2 d3 d5 d8 d11 r1 r6 r10

více »

Inzerce

Sponzor webu - Lůžková úprava.cz